Dream Worlds

Výstava představuje pětici generačně různých umělců ze středoevropského regionu, rozkročených mezi několika světy, reálnými i smyšlenými, a mnoha médii. Ve své rozmanité a mnohovrstevnaté tvorbě reflektují a zpochybňují ožehavé koncepty identity, polyfrenie, dystopie, světatvorby, nomádství, (e)migrace, svobody, úniku jako formativních nástrojů ve světě, jenž se ocitl na křižovatce paradigmat. U Zuziaka, Győrffyho a Juhásze jde o zcizující časy socialistické reality, ze které unikali skrze své koncepty alternativní skutečnosti, eticky i poeticky přijatelnějších protějšků ideologicky vnucované pseudokreativity. Životní zkušenost Maxe Lysáčka a Maxe Másla je naproti tomu vystavena turbulencím svobodné, ale technokratické a postfaktické situace, v níž je stabilní pouze nestabilita. 

 

kurátoři: Júlia Bútorová, Josef Cseres