V prostorách národní kulturní památky Dolu Michal probíhá výstavní činnost zaměřená na prezentaci soudobého výtvarného umění od roku 2000. Od roku 2017 je v galerii pod kurátorským vedením realizován kontinuální výstavní provoz.