Zatím mám dvě slova: TOHO NAMLUVÍ. Rozměry jsou těsné, ale měli bychom projít dveřmi. Nápis „NAMLUVÍ“ má na délku něco málo přes tři metry. Na výšku asi jeden metr. Je lehký. Nápis „TOHO“ je trochu těžší, ale bude za dvou dílů. Výška je 1,6 m a šířka do 1 m. Slovo „TÍSEŇ“ bude mít na výšku 2,8 m a 0,6 m na výšku. To budou asi největší věci. Pracuji na dokončování dalších artefaktů a pošlu ti z nich zase co nejdřív fotky. Pozdravy a moc se těším na Chatrného originály. Dušan 

Výstavní projekt Dušana Zahoranského zcela trefně vystihuje tato citace z jeho korespondence s kurátorkou. Nedalo se odolat jejímu zveřejnění i s ohledem na odkaz k literatuře v názvu výstavy. V autentickém a ryzím podání jsou v ní obsaženy všechny důležité tematické, formální i koncepční rysy tohoto projektu: „psaní“ lyrických textů prostřednictvím sochařských objektů s mohutnou materialitou, důkladná a promyšlená tvůrčí práce nebo literární postup citace vyjádřený začleněním děl Dalibora Chatrného do expozice výstavy. Jejich přítomnost vychází z konceptuálního zakotvení představovaného souboru, v němž Zahoranský zohledňuje jak výjimečnost brněnského umělce, tak – ve vzdálenější perspektivě – i zdejší aktuální veřejnou zakázku na pomník básníka Jana Skácela. Výstavu tedy můžeme chápat jako pomník „univerzálnímu básníku“, ale zároveň i jako kritiku zadání tohoto typu.