U příležitosti oslav svého 20. výročí připravila Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dvě výstavy prezentující nejvýznamnější tvůrčí výstupy, experimenty i úspěchy na poli umění a kreativních průmyslů, které za poslední dvě dekády z ateliérů a ústavu vzešly.

 

Retrospektivní část The Best of v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně prezentuje výběr z toho nejlepšího, co na půdě fakulty vzniklo zejména v průběhu uplynulého desetiletí. Na jedné platformě dává výstava nahlédnout na bohatou rozmanitost tváří jednotlivých ateliérů. Výstava potrvá do 22. 1. 2023.

 

Expozice For Future se naopak snaží představit výhled do budoucnosti, nahlížený skrze nedávné projekty a témata, která by měla být pro profilaci ateliérů i školy klíčová i nadále. Výstava, umístěná v univerzitní galerii G18, je k vidění do 11. 11. 2022.