Pozvánka na výstavu

Galerie města Třince Vás zve na další dvojitou dávku umění (10. 9. – 12. 10. 2015):

2 výstavy                         (ateliér Malba II, Fakulta umění OU a Samuel Paučo)

2 prostory                        (knihovna a kulturní dům)

2 vernisáže v jeden den    (čtvrtek 10. 9. od 17 a 18 hodin)

 

Ateliér Malba II, Fakulta umění Ostravské univerzity (Lukáš Kovačík, Lenka Liberdová, Šárka Nahodilová, Tereza Obšivačová, Klára Vincourová)

Poetika prostoru

Galerie města Třince (v kd), vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek  10. 9. v 17 hod.

Kurátoři výstavy: František Kowolowski a Tomáš Knoflíček

Název výstavy jsme si s Tomášem Knoflíčkem vypůjčili z knihy Gastona Bachelarda Poetika prostoru (La Poétique de l´Espace, 1957), která je přesvědčivou výpravou do hlubin významů prostoru. Dům či prostor je pro něho typickým fenomenologickým objektem, kde se „ztělesňuje a zosobňuje“ osobní zkušenost skrze poetickou nadvládu. Jeho koncept „topoanalýzy“ se opírá o systematické psychologické zkoumání prostorů našich životů. Dům, nejintimnější ze všech prostorů, je ochráncem denního snění a proto je pro Bachelarda pochopení domu či jednotlivých prostorů i způsobem, jak pochopit lidskou duši. V této fenomenologické nadsázce můžeme spatřit důsledné konstatování: Obraz předchází vědomé myšlení.

Výstava pěti studentů FU OU ateliéru Malby II je nahlédnutím do způsobu, jak je téma prostoru stále variabilním a otevřeným problémem. Mohli bychom říct, že jde o rozšířené pole významů – v rovině médií a obsahu. Všichni autoři jsou si plně vědomi těchto vztahů. Jejich postupy jsou silně individuální, plné otázek a imaginací. Citlivě reagují na problematiku postkonceptuálních strategií. Vystavujícím autorům nelze upřít zásadní emoční vklad, který není kalkulem či vyumělkovaným sdělením, ale upřímnou výpovědí. Všichni jsou bez výjimky ukotveni v osobním názoru na problematiku výtvarného díla.

František Kowolowski

__________________________________________________________________________________

Samuel Paučo

Do lesov, páni!

Galerie města Třince (v knihovně), vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek  10. 9. v 18 hod.

Samuel Paučo se narodil v roce 1986 ve slovenském Zvolenu. Je absolventem malířského ateliéru Martina Mainera na brněnské FAVU a v současnosti v Mainerově ateliéru působí jako odborný asistent (od roku 2012 na pražské AVU). V roce 2011 se stal finalistou Ceny NG 333 vyhlašované Národní Galerií pro mladé umělce do 33 let. V roce 2009 byl Paučo nominován na Essel Award. V posledních letech je jednou z předních mladých osobností expresivní, abstraktní a převážně nefigurativní malby, jehož díla nesou stopy intuitivně emocionálního a smyslového malířského rukopisu Martina Mainera.

Autorský komentář k výstavě:

„Výstava Do lesov, páni! pre Galériu mesta Třinec je do istej miery bilančným pozastavením sa za maliarskou a inou umeleckou produkciou posledných povedzme desiatich mesiacov, ktorej predchádzala veľká samostatná výstava v Chemistry Gallery v Prahe, na ktorej som sa predstavoval primárne abstraktne – horsky – geometrizujúcou polohou. Dlhoročná fascinácia horskou krajinou, formálnymi prístupmi k malbe, akousi geometriou "od ruky" tu tak našla svoj domnelý klimax.

Reakciou sa stáva odklon od hory – trojuholníka smerom dole k lesom, hájom, bahnu, naspäť k ľuďom – pánom alebo aspoň k ich povedzme atribútom. Vystavené diela z posledného tvorivého obdobia tak oscilujú medzi reprezentáciou – krajinomaľbou – abstrakciou a konceptuálnym maliarstvom zas trochu v inom "Paučo-háve"… .„

Více informací o autorovi: www.samuelpauco.com

Více informací o galerii: www.galerietrinec.cz

 

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/149348178736735/