Pozvánka na výstavu

Galerie města Třince vás zve na dvojitou dávku umění:

2 výstavy                         (29. 4. – 31. 5. 2015)

2 umělci                           (Roman Burda a Pavla Malinová)

2 prostory                        (knihovna a kulturní dům)

2 vernisáže v jeden den  (středa 29. 4. od 17 a 18 hodin)

Roman Burda: Etiopie – Omo River

Fotograf Roman Burda se narodil v roce 1966, žije v Bocanovicích na Třinecku. Fotografuje na černobílý film a snímky následně sám zpracovává. Fotografování se začal soustavně věnovat až po první návštěvě Afriky v roce 2001. Etiopská krajina a místní zvyky mu učarovaly natolik, že se od té doby do oblasti kolem řeky Omo stále vrací. Dnes už má mezi domorodci přátele, u kterých přespává, prožívá s nimi rodinné události, pomáhá jim vyřizovat úřední záležitosti a vozí jim dary, o které žádají. Díky nim může pak dokumentovat mizející Afriku, obřady a slavnosti, které jsou oficiálně již mnohdy zakázané pro svou nebezpečnost. Mnozí domorodci proto nesmějí ani opustit kmen, protože kdyby policista u někoho objevil rituální jizvy, už by dotyčný zřejmě nikdy nevyšel z vězení. Lidé od řeky Omo své staré zákony totiž udržují i přes zákazy moderní civilizace. Náš svět je jim stejně vzdálený jako nám ten jejich. Během osmi let, kdy fotografie vznikaly, tyto kmeny důkladně poznal. Díky tomu získávají jeho fotografie výtvarný i lidský přesah a podrobné mapování života místních obyvatel posouvají k obecnějším sdělením. Jeho tvorba je známější v zahraničí než u nás. Z vybraných výstav: Houston (USA) (2012), Brusel, (2012), Staroměstská radnice v Praze (2013), Lvov (2014).

__________________________________________________________________________________

Pavla Malinová: Duchnovina

Pavla Malinová se narodila v roce 1985 ve Vsetíně. Je absolventkou Fakulty umění v Ostravě ateliéru malby Františka Kowolowského (2009). Nejdůsledněji se věnuje kresbě a malbě, dále pak videu a objektu. Je laureátkou Ceny Rudolfa Schlattauera 2013. Žije a pracuje v Praze.

Tvorba Pavly Malinové v poslední době osciluje a výrazně se obrací k médiu kresby. Kresba pro ni byla vždy pokusem průzračně formulovat vlastní prožitky. Dodává jí pocit jistoty a uhranutí. V kresbě ovšem spatřuje možnosti, jež jiné médium nenabízí. Preciznost linearity jí umožňuje otevřít otázku detailů a celku. Práce autorky se vyznačují bohatou formativní hrou s prožitkem, který je základem její imaginace. Toto tavení, přeskupování a formování tvarosloví popírá perspektivní či racionální uvažování. Je to svět, který je vybudován na metaforických pozicích a obalený do ironického hávu. Je vidět, že autorka miluje všechno to, co je hybridní, jiné, především kreativní. Má ráda masky, převleky, pohádky, bizarnosti, absurdity, dada, kulisy, filmy (Lynch, Kubrick …). V těchto kulturně-sociálních fenoménech hledá podněty pro svou tvorbu. Ukazuje střet možných realit s „absolutní“ imaginací. Kontradikce forem produkuje určitý druh napětí. Svoboda kreace utváří obrazovou formu.

Autorský komentář k výstavě:

„Duchnovina neboli Duchovní vina pod duchnou. Výstava bude sestavena z obrazů ze dvou cyklů, které splývají v jeden. Společnou „vinou“ je opět člověk, jako už dlouho v mých pracích. Podvojné vidění, podvědomí, vizuální nit, dekor, ornament, amatérské vizionářství, esoterická dutosvětskost, páteřní a žebrové pády, kočičí hřbety.

Obrazy jsou pro mě terapií v pravém slova smyslu. A zároveň snahou být lepším člověkem, duchovnějším, moudřejším – ve zdravém slova smyslu.

Nedávno se mi zdál dobrodružný sen o naleznutí peněz, můj oblíbený snář říká toto: Nalézt mince a vzápětí je vrátit nebo darovat: nenápadný, ale velice významný sen, jenž zejména u lidí, kteří vědomě kráčejí cestou sebezdokonalování, vyjadřuje vnitřní touhu po jednotě, klidu a míru v duši; tento obraz mnohdy tvoří předěl mezi pokusem o duchovní cestu a samotnou duchovní cestou. Noční můrou rádoby „dobrosrdíčkářů“ je samotné dobro, a proto i ten nejniternější obraz zůstane jen pod duchnou.“

Více informací o autorce: http://www.pavlamalinova.com/

V rámci doprovodného programu proběhne ve úterý 26. 5.  galerijní animace pro veřejnost k výstavě Pavly Malinové (začátek v 17:00, zdarma).

Více informací o galerii zde

Událost na FB zde