grafický design: Katarína Jamrišková

Eduard Ovčáček (1933–2022) podstatnou část svého života spojil s Ostravou a výrazně se zapsal do poválečných dějin nejen Ostravska. Zejména tvůrčí hodnota jeho díla z něj učinila skutečnou součást městských, regionálních, československých i evropských dějin. Stal se ústřední postavou, která propojila umění druhé poloviny 20. století se současným uměním.

 
Eduard Ovčáček je typ osobnosti, které stav věcí nedává spát. Jeho důležitost spatřujeme nejen v konkrétních výsledcích, ale také v příkladu, že lze aktivně žít i s čistým svědomím. Za všech okolností se snažil o pozitivní změnu. V českém kontextu se jako jeden z prvních začal zabývat lettrismem. Tuto oblast nejhlouběji probádal, a dosáhl tak nejpozoruhodnějších výsledků v širokém středoevropském kontextu.

 
Výstava Znaky — 1968 — Groteska je koncipována jako pocta a poděkování umělci, jehož dílo, občanské postoje a pedagogická činnost byly a stále jsou nepřehlédnutelné. GVUO proto věnuje Eduardu Ovčáčkovi celý Dům umění a uspořádá paralelně hned tři výstavy se třemi kurátory, kteří se dlouhodobě věnují jeho tvorbě.