Fotografický archiv Českého egyptologického ústavu vznikal souběžně s prvními archeologickými expedicemi v Abúsíru a v Núbii od začátku 60. let 20. stol. Prudký nárůst fotografických záznamů nastal na přelomu tisíciletí s přechodem z analogového materiálu na digitální. Po bezmála dvaceti letech usilovné práce na digitalizaci negativů a ukládání digitálních fotografií do databáze je fotografický archiv natolik rozsáhlý, že si lze jen stěží představit jeho organickou strukturu ve virtuálním rozhraní. Výstava fotografií je po vydání knihy Zmizelé horizonty, fotografie z archivu ČEgÚ z let 1959–1989 (2021) v pořadí druhým projektem Českého egyptologického ústavu, který ohledává možnosti prezentace fotografického archivu. Prolínání fotografických žánrů, archeologických kontextů a osobitých přístupů fotografů jsou jen příklady bohatého vizuálního materiálu. V celkovém pohledu lze pozorovat specifický typ dokumentu, a to nejen o práci československých a českých archeologů na území sakkárské a abúsírské nekropole, ale také o jejich dobrodružných cestách po Egyptě.

 

Kurátoři: Petr Košárek, Denisa Dimitrovová