Erik Mátrai používá širokou škálu médií. Ve své tvorbě se inspiruje náboženskými tématy, dějinami umění a klasickou ikonografií. Nejčastěji pracuje se základními přírodními prvky a jevy, se záměrem vytvořit jejich prostřednictvím jednoduše srozumitelné poselství. Autorovy site-specific instalace, které zkoumají spojení mezi uměleckým dílem a prostorem samotným, jsou často situovány do sakrálních prostor nebo propůjčují prostoru transcendentální význam.

  

Instalace Rotační elipsoid byla navržena speciálně pro kostel sv. Vavřince v Klatovech. Jedná se o objekt ve tvaru obrácené elipsy, který je zhmotněn ve výstavním prostoru díky fluorescentní barvě. Dílo se silným důrazem na symetrickou kompozici, inspirovanou vizuálním jazykem Baroka, díky tomu dominuje celé výstavě a je v přímé komunikaci s okolní architekturou.

  

Erik Mátrai (*1977) je maďarský vizuální umělec, který v současnosti žije a pracuje v Budapešti.