Escape Dystopia_Galerie XY, Olomouc 13. 8._14.9.2021

Escape Dystopia. Zrcadlo současnosti. Výstava zkoumá atmosféru nejisté budoucnosti v době globální krize a odráží aktuální problémy.

  

Svět v současné době čelí různým výzvám, které ovlivňují způsob, jakým se chováme v každodenním životě, jak pracujeme, a nakonec i způsob, jakým fungujeme jako společnost. Mezi příklady patří využívání přírody, které vede ke globální klimatické katastrofě a následně spouští uprchlickou dynamiku, nebo pravicový populismus, který získává na síle ve značné části Evropy i mimo ni a je upevňován mimo jiné marginalizovanými skupinami populace, které se již necítí být osloveny neoliberální politikou, či krize demokracie, způsobená vstřícností k podnikání, a v neposlední řadě pandemie, která obletěla celý svět.

  

Výstava Escape Dystopia neslibuje růžový pohled na světlou budoucnost ani nemaluje čerta na zeď. Snaží se čelit otázkám, jež se týkají současných globálních problémů, a chce je učinit viditelnými a hmatatelnými. Pouze pokud problém pochopíme, nahlédneme jeho hloubku, příčiny i důsledky – můžeme mu pohlédnout “hluboko do očí” a nalézt jeho smysluplná řešení. 

  

Výstava nabízí okamžik klidu, zastavení, reflexe. Chvíli posečkání, zatímco bomba tiká dál. Budoucnost sice začíná zítra, nikdo ale neví, co přinese. Můžeme jen hádat.

  

To, co vidíme, nás znepokojuje. Změna klimatu, pravicový populismus a ekonomická recese utvářejí dystopickou budoucnost, se kterou se teprve musíme naučit zacházet. Na změny není pozdě, vůči současným krizím se ale nelze jednoduše vymezit; již napořád ovlivní, jak vnímáme a utváříme vlastní budoucnost. Člověk se totiž učí z chyb.

  

Je nutné zamyslet se nad aktuálním stavem, udělat krok zpět a podívat se na přítomnost s odstupem. A nepropadat panice. Musíme se problémům postavit čelem. Nesmíme zavřít oči ani být hysteričtí. Je zapotřebí promyšlené a racionální řešení. Dýchat. Soustředit se. Zůstat v klidu.

  

Aktuální globální problémy: Odkud se berou? Co přinášejí? Není pochyb, že ovlivňují celý náš život. Jak k nim můžeme přistoupit, aniž by nás paralyzoval strach? Skupinová výstava Escape Dystopia zkoumá aktuální světové problémy skrze práce rakouských a českých umělců, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Kombinuje díla z oblasti videa, instalace a mediálního umění, která vznikla přímo pro výstavu.

  

umělci: Polina Davydenko, Michal Mitro, Total Refusal, Eva Ursprung

kurátorky: Monika Beková, Iris Kasper

  

výstava 14. 8. – 14. 9. 2021

vernisáž: 13. 8. 2021, 18:00

komentovaná prohlídka: 1. 9. 2021, 18:00

komentovaná prohlídka: 10. 9. 2021, 18:00

  

FB EVENT  

  

Escape Dystopia. Reflexionen der Gegenwart.

Momentan sieht die Welt verschiedenen Herausforderungen entgegen, welche die Art und Weise, wie wir unser tägliches Leben führen, wie wir arbeiten, und schließlich wie wir als Gesellschaft funktionieren, beeinflussen. Beispielhaft zu nennen wären die Ausbeutung der Natur, die zur globalen Klimakatastrophe führt und in weiterer Folge Fluchtbewegungen auslöst. Oder der in weiten Teilen Europas und auch außerhalb erstarkende Rechtspopulismus, unter anderem verfestigt durch an den Rand gedrängte Bevölkerungsteile, die sich von der neoliberalen Politik nicht mehr angesprochen fühlen, bis hin zu einer Krise der Demokratie, verursacht durch deren zunehmende Unternehmerfreundlichkeit, und nicht zuletzt die den gesamten Erdball umspannende Pandemie.

  

Die Ausstellung Escape Dystopia verspricht weder einen rosigen Blick in eine heile Zukunft, noch malt sie den Teufel an die Wand. Sie versucht Fragestellungen zu aktuellen globalen Problemen ein Gesicht zu geben, sie visuell und greifbar zu machen. Erst wenn wir ein Problem verstehen, seine Tiefe, die Gründe und Auswirkungen unter die Lupe genommen haben, ihm tief in die Augen geschaut haben, können wir auch tiefgreifende Lösungen finden. Die Ausstellung bietet einen reflexiven Moment, eine Pause, ein Nachdenken. Ein Moment der Ruhe, des sich Ausnehmens, während die Bombe weiterhin tickt. Die Zukunft beginnt schon morgen. Doch niemand weiß was sie bringen wird. Wir können es nur ahnen.

  

Und was wir sehen beunruhigt uns. Klimawandel, Rechtspopulismus, Wirtschaftsrezession zeichnen eine dystopische Zukunft ab, trotzdem müssen wir lernen damit umzugehen. Für Veränderungen ist es noch nicht zu spät, aber aktuelle Krisen können nicht rückgängig gemacht werden, sie werden für immer Einfluss darauf haben, wie wir unsere Zukunft gestalten. Denn aus Fehlern lernt man bekanntlich.

  

Dazu ist es notwendig den aktuellen Zustand zu reflektieren, einen Schritt zurück zu gehen und den Moment in den Blick zu nehmen. Auch um nicht in Panik zu verfallen. Wir müssen uns den Problemen annähern, uns ihnen stellen. Wir dürfen nicht die Augen verschließen, gleichzeitig auch nicht in Hysterie verfallen. Durchdachte, rationale Lösungen sind erforderlich. Durchatmen. Konzentrieren. Ruhig Bleiben.

  

Aktuelle globale Krisenherde: Woher kommen sie? Was bringen sie mit sich? Ohne Frage beeinflussen sie unser aller Leben. Wie können wir uns ihnen annähern, ohne von Angst gelähmt zu sein? Die Ausstellung Escape Dystopia zeigt eine Untersuchung aktueller globaler Fragestellungen und versammelt Arbeiten von österreichischen sowie tschechischen künstlerischen Positionen der Gegenwartskunst aus den Bereichen Video, Installation und Medienkunst, welche für die Ausstellung neu entstehen und damit dem Puls der Zeit entsprechen.

  

Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Rakouské kulturní fórum v Praze, Rakouské centrum University Palackého, Land Steiermark Kultur, Europa, Außenbeziehungen, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), KultRent – Kulturvermittlung Steiermark, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt.