Shadowbox Vol. 1 je první z řady výstavních projektů tvorby Ester Hotové. Fenoménem slangového termínu shadowbox je předstírání, že se o zástupném problému přeme proto, abychom se vyhnuli řešení problému hlavního. Toto zastírání palčivých skutečností je vlastní politickému prostředí. Autorka se zabývá tématikou Vulture Culture (online subkultura amatérských přístupů k taxidermii a další konzervaci přirozeně uhynulých organických materiálů), kdy pracuje s biologickými ostatky, které adjustuje do entomologických krabic.

  

Ester Hotová (*1994) je brněnská autorka žijící ve Vídni. Studuje doktorský program na katedře výtvarné výchovy MU. Ve své disertační práci se věnuje politickému komiksu. Ve volné tvorbě osciluje mezi malbou, ilustrací a instalací preparovaného biologického materiálu.

  

kurátor: Šimon Kříž

  

Výstava je poslední částí cyklu Organism.