Etcetera Art je galerie a aukční dům zaměřený na prezentaci a prodej převážně českého současného a poválečného umění.