Autorka tapiserií Eva Brodská (*1937) patří spolu se svými sourozenci restaurátorem Jiřím Brodským, vyhledávaným specialistou na barokní malbu, a fotografem Janem Brodským do významné roudnické umělecké rodiny, která již po dlouhá léta náleží 

k úzkému okruhu přátel a spolupracovníků galerie. Všichni tři jsou pamětníky a aktivními účastníky jejího zrodu v šedesátých letech. Zároveň představují každý ve svém oboru špičku výtvarné tvorby, která svým významem daleko přesahuje horizont regionu. Právě pro úzkou vazbu ke geniu loci města a ke galerii tvoří výstava Evy Brodské neodmyslitelnou součást výstavního programu jubilejního roku.

Autorka absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru profesora Antonína Kybala, zakladatele moderní interpretace textilní tvorby. Zpočátku ji spíše přitahoval obor malířství, pak se však upsala starobylé disciplíně gobelínu. Hluboce zakořeněná idea obrazu však určuje základní rozvrh i způsob práce. Jako výchozí inspiraci využívá autorka – na rozdíl od jiných tvůrců tapiserií opírajících se o detailní návrh – pouzepovšechnou akvarelovou skicu, vytvořenou za pobytu v přírodě. Důležitý je přitom pocit existenciálního ztotožnění s časem a místem. Zajímá ji let ptáků, pohyb mraků, větru či moře, často se též zabývá tématem světla, jemuž přikládá duchovní podtext. Samotné tkaní, důsledně autorské, založené na principu alla prima, vyžaduje značnou časovou investici a trpělivost, spojenou s kontemplací. Ve své práci autorka upřednostňuje klasickou gobelínovou techniku. Jako materiál využívá vlnu, často v kombinaci se sisalem. Její výtvarný jazyk se vyznačuje až minimalistickou střídmostí. Barevnost je tlumená, pohybuje se ve škále bělavých, nazelenalých, hnědých a modrých tónů.

Bez Evy Brodské se neobejde žádná významná přehlídka české moderní tapiserie. Její gobelíny, koncipované jako obrazová díla, jsou utkány z přírodních materiálů za použití tradičních řemeslných postupů. Patří ke stěžejním dílům textilní tvorby druhé poloviny dvacátého století u nás. Autorka je členkou Umělecké Besedy, její díla jsou zastoupena ve sbírkách významných muzeí a galerií v Čechách i v zahraničí.  

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 16. 10. do 22. 11. 2015, denně od 10.00–12.00, 13.00–17.00 s výjimkou pondělí.

Autorka výstavy: PhDr. Miroslava Hlaváčková

Kurátor za GMU v Roudnici nad Labem: Mgr. Nina Michlovská

Výstavu doprovází katalog s barevnými reprodukcemi, textem Miroslavy Hlaváčkové
a soupisem děl Evy Brodské.

Vydavatelem je GMU v Roudnici nad Labem.

Doprovodné programy k výstavě sledujte na webových stránkách galerie.

Bližší informace na www.galerieroudnice.cz

 

Souběžně s výstavou v Galerii moderního umění probíhá autorská výstava Evy Brodské Potichu v ambitu (od 11. 10. 2015) v ambitu augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem. Otevřeno v pátek 13.30–22.00 a v neděli 10.00–22.00.