Penzion © Eva Heyd, 2021

Cesty s fotoaparátem podniká Eva Heyd od doby studií. Zpočátku se věnovala humanistické fotografii a pracovala jako žurnalistka. Její tvorbu zásadně ovlivnila emigrace do New Yorku v roce 1985. V následujících 20 letech zde jako fotografka pracovala pro významná muzea a galerie. Do její volné tvorby vstoupila barva a nové technologie. Její fotografické koláže se mnohdy stávají součástí trojrozměrných objektů, většinou skleněných.

 

Výstava Soukromé cesty představuje část autorčiny současné práce: fotografie a montáže zachycují nejen magii krajiny, kde žije, ale také míst, člověkem kdysi vytvořených a dnes opuštěných, či přírodní segmenty, jež jsou imaginativně k člověku vztaženy.