Výstava Vlouce představí volnou tvorbu Evy Juračkové, pedagožky a umělkyně žijící a tvořící na blanensku. Dlouhodobě a téměř bezvýhradně se věnuje zobrazování rostlinných motivů. Vymezení zdroje inspirace autorce umožňuje zkoumat rozmanité výrazové prostředky k dosažení umělecké interpretace své životní záliby, působením času přirozeně přecházející ve vědění. Intuitivně se nechává vést svými kořeny, časem stráveným na lukách a pastvinách rodného Valašska, její přímočará monotematická tvorba o to víc nabývá na autenticitě.

 

Prostřednictvím vrstvené instalace velkoformátových kreseb se divák ocitá “uvnitř” louky – ve spletité organické síti travin, stébel, klasů, stonků, listů a květů, jenž působí zdánlivě nahodile. Přitom však z potřeby opravdovosti vede Juračková linky botanicky věrně a vytváří tak svůj autorský osobní herbář

 

kurátorka: Jolana Chalupová