Zveme na komentovanou prohlídku u příležitosti dernisáže výstavy Eva Kmentová s kurátorem Tomášem Pospiszylem.

 

Vstupenky zde.