kurátorka – Edith Jeřabková

Architekt výstavy – Dominik Lang

se zvláštním poděkováním Galerie hl. městské Prahy a Nadačni Fond Kmentové Zoubek za jejich velkorysé půjčky díla na výstavním projektu.