Létací záchranná stanice – Oprava

Má proměnlivý tvar a velikost, je přestavována a měněna podle stavu a potřeby

Když je potřeba ji opravit jsou povolány děti

Je stejně skutečná, i když spíte

Umí se pohybovat stejně tak ve vzduchu jako pod vodou

Umí se zmenšit, pokud je potřeba, aby vás vyzvedla u vás doma

Hraje na ní hudba, která ale nikoho neruší

Umí vytvářet a udržovat duhu

Pohání ji bubliny, které umožňují dýchat pod hladinou

Má neznámý počet nohou, když je nablízku nepřítel umí být neviditelná

Je ve službě 24 hodin denně

V noci svítí, aby si jí mohl přivolat kdo potřebuje

Funguje jako dočasná noclehárna, vyhlídková loď i místo setkání

Nedělá rozdíly mezi druhy: na její palubě najde místo ztracené dítě, vyhozené zvíře i chřadnoucí rostlina

Když je vám smutno vycítí to a přiletí sama

Když se někomu děje bezpráví zabalí ho/jí do ochranné bubliny

Velice ráda vypravuje: je možné si naladit její frekvenci, aniž byste museli*y zapojovat uši

Každý den vaří výživnou polévku, která chutná všem bez rozdílu

Pomáhá s uspáváním, dělá společnost těm, kterým se nedaří spát

Je neustále v pohybu: má pořád co na práci

 

Flying Rescue Station – In reparation

Its shape and size are variable, it is adjusted and changed according to the condition and need

When it needs to be repaired, children are called

It is just as real, even when you sleep / it is no less real ?

It can move in the air as well as under water

It can shrink itself, in case you need it to pick you up at home

It plays music but does not disturb anyone

It can create and maintain a rainbow

It runs on bubbles that allow you to breathe below the surface

The number of its legs is unknown, it can be invisible when approaching an enemy

It is on duty 24 hours a day

Lights are on at night so that you can call it whenever you need it

It acts as a temporary bunkhouse, sightseeing boat as well as a meeting point

It doesn’t discriminate among species: it can accomodate a lost child, abandoned animal, or even a withering plant. 

It senses when you are sad, and flies itself towards you

If there is somebody suffering from injustice, it covers them in a protective bubble

It particularly enjoys storytelling: you can tune to its frequency, even without having to use your ears. 

It daily cooks a wholesome soup that is enjoyed by everyone without exception. 

It helps with falling asleep, it keeps company those unable to fall asleep

It is constantly moving: it has always something to do

 

umělci/artists: Eva Koťátková, Dominik Lang, Anna Žofie Langová

kurátor/curator: Caroline Krzyszton

otevření výstavy / opening: 13. 7. 2021 v 18:00