Začátek února byl teplý a nadmíru příznivý tomu, aby člověk potkal mezi ohradami bílého koně s nohama černýma, zborcenýma hladinou podzimního jezera anebo spatřil mezi břízkami Riegrových sadů zmítajícího se Ikara.

Soubor černobílých airbrushových obrazů je volně inspirován knihou Kde život náš je v půli se svou poutí. Josef Jedlička v ní podává niterné svědectví šedorudé poválečné doby v litvínovském koldomu.  Eviny mikropříběhy se prolínají s asociacemi knižními. Individuální lidský úděl se v lyrickém kolážovém vyprávění prolíná s mytickými obrazy. Obrazy i text  provází pozorovatele podobně jako Dantův Poutník a Průvodce očistcem.

 Podchod ožije v páteční podvečer elektronickými tóny Davida Rambouska aka  Selectone.