Pozvánka

Eva Stejskalová je absolventkou ateliéru Malby doc. Aleše Ogouna na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Pro její práci a způsob přemýšlení je klíčové vzájemné působení člověka a krajiny a koloběh života. Fascinuje jí hlavně jeho pomíjivost a výjevy každodennosti, v kterých ráda objevuje symbolická sdělení. Velice důležitý je pro ni také materiál, ze kterého obrazy vznikají, ráda pracuje s jakousi jeho pamětí. Často používá materiál nalezený na místech souvisejících s myšlenkou obrazu, což je příznačné pro celý její umělecký koncept. Výstava Návraty spojuje dvě série Poutnice a Pomíjivost.

 

Výstava je poslední výstavou spolku anyArt v prostorách Galerie pod Palmovkou.