Artcam a tranzitdisplay uvádějí

EVROPA
3 x JEAN-LUC GODARD

17.11. od 11 do 17 hod

Filmové eseje Jeana-Luca Godarda
na téma láska, společnost, politika, média a dalších horizontů.

tři Godardovy filmy, které v Čechách nikdy neběžely v oficiální kino-distribuci


11hod / Notre music

13hod / Éloge de l'amour

15hod / Hélas pour moi


Vstup zdarma na všechny tři projekce.
Filmy budou uvedeny v původním znění s anglickými titulky.


Notre music (2004)
Tři království – Peklo, Očistec a Ráj, podobně jako v Danteho Božské
komedii – tvoří základní rámec Godardova filmu Notre music. Peklo je
přibližováno foundfootageovou sérií záběrů z bezpočtu válečných
konfliktů. Pro Očistec zvolil Godard konkrétněji vymezenou historickou
oblast Sarajeva, kterou prolíná s fiktivními událostmi. Ráj je pak tam,
kde na písečné pláži u moře dohlížejí na pořádek vojáci americké námořní
pěchoty.
Země: Francie, Švýcarsko / Jazyk: francouzsky, arabsky, anglicky,
hebrejsky, srbsky, španělsky – anglické titulky / Délka: 80 min.

Éloge de l'amour (2001)
Edgar chce natočit film o lásce, ale nejprve musí na něj sehnat peníze a obsazení,
a tak se seznamuje s mladou ženou, kterou v průběhu několika let
potkává a zase ztrácí. Tři páry, které se v Godardově filmu nakonec
objeví – jeden mladý, druhý ve středních letech a nakonec starších lidí –
demonstrují roli příkladů v různých fázích partnerské lásky a v různých
dobových kontextech, které jejich vztah pomáhaly formovat.
Země: Francie, Švýcarsko / Jazyk: francouzsky – anglické titulky / Rok: 2001 / Délka: 97 min.

Hélas pour moi (1993)
Godard znovu „vypráví“ o lásce a rozevírá tím však další soubor otázek
souvisejících s moderní společností. Gérard Dépardieu jako Simon
Donnadieu, do něhož vstoupí samotný Zeus, aby okusil pozemskou lásku a
ukojil sexuální touhu, opouští svou ženu Rachel. Později se snaží
rozkrýt, co se skutečně stalo a co zůstalo na rovině metafor a
mytologických alegorií.
Země: Francie, Švýcarsko / Jazyk: francouzsky – anglické titulky / Rok: 1993 / Délka: 95 min.

 

Jean-Luc Godard (1930) je jedna ze zásadních postav
kinematografie a obecněji dějin pohyblivého obrazu. Svou kariéru
odstartoval takovými filmy jako je U konce s dechem (1959) nebo Bláznivý
Petříček (1965), které jsou uváděny v kontextu takzvané Francouzské
nové vlny a patří k pravidelným náplním filmových klubů.

Nicméně Godardova tvorba a myšlení o filmu se ještě mnohokrát proměnilo
a pokaždé zásadním způsobem ovlivnilo diskurz o pohyblivém obrazu.
Od analyzování a variování „žánrového vyprávění“ se v revolučním roce
1968 přeorientovává ke kritické intelektuálně-politické „revoluční
kinematografii“. O deset let později se jeho pohled opět proměňuje –
dalo by se říci, že „střízliví“.

Po několikaletém upřednostňování videa a televizního vysílání, se opět
vrací k celuloidu a kinu. Filmové postupy, které se však naučil ve svém
„revolučním období“, uplatňuje na film a obohacuje jej tak. Ze skepse se
pak postupně dostává pomocí satirického humoru a ústí v téměř duchovní
kontemplace na určité téma, jež se může vyjevit z „hlučné“ změti obrazů,
zvuků, komentářů, titulků, nelineární montáže a samozřejmě bezbřehého
horizontu zdrojů.

Právě tři filmy z posledních dvou dekád, v nichž je možné spatřovat
tyto posuny, budou uvedeny v rámci mini-přehlídky Evropa – 3 x Jean-Luc
Godard.

Ve spolupráci s Film Distribution Artcam