EXPO Týn 21

EXPO Týn 2021 / Sezona smíchu

Humor/satira/karikatura v umění

14. 8. – 12. 9. 2021

vernisáž v pátek 13. 8. od 18 h

hudební doprovod Josef Panský Trio

Nastává doba, kdy se divák v galerii nejenom pokochá uměním, ale také pobaví. Začíná výstava EXPO Týn 2021 a s ním Sezona smíchu, kterou v září vystřídají Plakáty od Neprakty, premiérová přehlídka originálních plakátů známého karikaturisty. Nyní se ale zaměřme na první část.

Na přelomu června a července proběhl v Týně nad Vltavou VI. ročník Sympozia drobné grafiky, který byl věnován humoru, satiře a karikatuře. Kvůli pandemickým opatřením pracoval každý účastník samostatně, a tak se nemohlo tolik debatovat. Ve středu 30. června se podařilo uspořádat alespoň jedno společné setkání, Svátek smíchu, kdy umělci představili vlastní tvorbu. Setkání zpestřily dvě přednášky o karikatuře. Oba přednášející ukázali, že česká karikatura má svoji tradici již od počátku 20. st. Řada známých umělců si kresbou karikatur či ilustrací přivydělávala. Ondřej Chrobák nás seznámil s knihou V okovech smíchu mapující první polovinu 20. st. a Pavel Ryška prezentací Miroslav Liďák, malíř nepokojů připomenul těžkou dobu tvrdé totality, nepříznivou pro ty, kteří se vyjadřovali proti ní, byť „jen“ karikaturou. Paradoxně to však byla doba, která jinak karikatuře přála, i když ne všechno procházelo, jak ukazuje např. osud zmiňovaného Miroslava Liďáka. Řada pamětníků vzpomene na slavnou éru časopisu Dikobraz. S příchodem demokracie úroveň kresleného humoru, satiry a karikatury klesá. Vydávání Dikobrazu skončilo a i přesto, že byla vydávána jiná periodika s vtipy, jejich výtvarná úroveň již nebyla taková jako dříve. S příchodem nových médií, internetu a sociálních sítí se doslova „roztrhl pytel“ s vtipy zesměšňujícími současné politiky. Dělo a děje se tak ale již mimo obor klasické karikatury. Profesionální karikaturisté zůstali, ale je jich málo a situaci nenapomáhá ani existence České unie karikaturistů. 

Jsme rádi, že někteří z účastníků sympozia ještě „dikobrazí“ dobu pamatují a byli aktivními přispívateli do tehdejších periodik. Jedním z cílů sympozia bylo rozpoutat debatu o současné svobodě uměleckého projevu vs. tolerance vůči jiné kultuře či náboženství (v kontextu nedávné tragédie v redakci časopisu Charlie Hebdo). To se však nezdařilo, jelikož jsme neměli tolik možností se setkat společně, jak bylo uvedeno v úvodu textu. Doufáme však, že druhý cíl se nám podaří, a to rozveselit obecenstvo v podivné kovidové době. Zároveň touto formou připomínáme letošní 25. výročí galerie. Prvním vystavujícím v městské galerii v zahajujícím roce 1996 byl totiž významný karikaturista Adolf Born. 

Účastníci sympozia: Jolana Kimlová, Petr Palma, Miroslav Petřík, Marie Plotěná, Vlastimil Sobota, Anna Maria Szalwa, Eva Volfová

Hosté: Jiří Franta+David Böhm, Vendula Chalánková, Tomáš Roubal

Petra Svoboda Herotová

kurátorka výstavy

Grafický design tiskovin a výstavy: 

Gabriela Vrchotová

Spolupráce a poděkování: 

Jaroslav Karmášek, Tiskárna Karmášek, Aleš Fiala, Tiskárna Vltavín, Tapetování Eva Zasadilová, Truhlářství Petr Havlíček, Veronika Hanušová, Markéta Kamarýtová, tým MCKV