Výstava v Galerii Sýpka představí autory působící na VŠVU v Bratislavě ve 4. ateliéru katedry malby a jiných médii pod vedením profesora Ivana Csuadia. Cílem této připravované přehlídky je představit tento ateliér široké veřejnosti, poukázat na jeho kvality a zároveň opět upozornit na velmi vydařenou slovenskou výtvarnou scénu. Vernisáž proběhne 11. prosince v 18.00 hod za účasti všech autorů a kurátora Petera Megyeši, jenž se ujme úvodního slova. Výstava potrvá až do 31. ledna 2014.

Studenti doktorandského studia jsou již díky početným přehlídkám i nemalým úspěchům na výtvarné scéně velmi zvučného jména. Na této výstavě budeme moci shlédnout díla Petra Bařinky, který ve svých výtvarných pracích maluje imaginární světy a bytosti. Většinou usiluje o vytvoření autonomního světa, který má své zákonitosti, své charakteristické rysy, ale zároveň do něj doléhají dozvuky našeho světa plného konzumu, podivných zvyklostí a paralyzovaných dezorientovaných jedinců. Autor pochází ze Zlína, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v roce 2009 se stal vítězem ceny Národní galerie – 333, která je určena pro umělce do 33 let.
Dalším autorem výstavy, jenž nese název „Fakta / Fikce“ je Peter Cvik, který působí již od roku 2006 jako student u prof. Ivana Csuadia a má za sebou mnoho skupinových i samostatných výstav. Byl také finalistou soutěže Malba roka 2012 v Bratislavě a Strabag Art Award ve Vídni.
Na improvizaci a procesuální práci sází Jakub Reken ve své tvorbě. Jednotlivé fáze obrazů reflektují množství vytvořených situací a momentálních kompozicí, které vytváří přímo na plátno bez jakéhokoli vnějšího zásahu. Fascinuje ho detail a vytváří tak komplikovaný shluk propletených struktur. Příběh se často vynoří během malířského procesu.
Jediným ženským elementem na této výstavě je malířka Patrícia Koyšová. Její práce s barvou připomíná výzkum, experiment s technologickými možnosti struktury i redukci barvy. Jedná se o jakýsi svět mikro forem a mikro příběhů v dramatickém pojetí.