foto: Martin Zvěřina

Falešná socha / Socha ve videu

Video esej “Socha ve videu” zkoumá situaci střetávání dvou médií: sochy a videa a konfrontuje zkušenost člověka s viděním kamery. Především nás zajímá, jak se může socha jevit v prostoru videa, jakým způsobem se promění, kdy je pro nás videozáznam ještě reprezentací sochy a kdy ji už jen reinterpretuje jako součást obrazu. Obrazovou montáž tvoří části autorských videí, záběry na sochy, 3D modelace a animace. Audio stopa koláže je sestavena z fragmentů odborných textů, rozhovorů a je doplněna hudbou a zvuky.

/ Promítání video eseje Socha ve videu 20:00

Falešná socha / Hadi na skejtu

Sochy pojízdných hadů Barbory Skácelové Fastrové a Johany Pošové v instalaci a ve videu Martina Zvěřiny.