HIC SUNT HEDEREX

Zřícenina porostlá břečťanem. Břečťan je léčivka. Ve větších dávkách léčí přírodu. Břečťan je také město plné živých. Prospěch jedince nerespektuje urbanismus. Myslí břečťan za hranicí krátkodobé sukcese? Budeme ještě někdy sázet stromy, které neplodí hned druhý rok?

Bdělé snění je reálnější než udržitelná společnost. Do nitra se obrátíme až s nepodmíněným příjmem. Břečťan má na meditaci aplikaci.

 Vymazali jsme naši zříceninu z mapy. Děkujeme Elone. Žádný Street View nepomůže s nalezením vchodu. Vytrhali jsme koleje a uzavřeli cesty. Po náspech se toulají jenom vyhladovělí psi (leonberger).

Břečťan nahradil vzrostlé kaštany a vytvořil klenbu chrámu. Kmeny uschlých jasanů se skládají do nových přehrad. První rostliny prorážejí betonové parkoviště. Schody. Sloupy. Vitráže. Lodě. Klenba. Místo pískovce větve. Místo břidlice listí. Prostor je stejný.

Soundtrack: Lov kormoránů, zraněné ryby. Pouštěné pozpátku. Vrzající klouby. Pouštěné zpomaleně. Ticho je jenom ve výtahu.

Domy se proměnily ve vysoce organizovanou formu života. Mohou konečně žít bez lidí. Sdružují se a staví nová města. Nejsou horizontální, ani vertikální. Komunikují podhoubím. Stěhují se napříč časem. Břečťan se plazí po zřícenině, posledním pevném bodu v čase, a sleduje mraky na nebi.

 

UFF – festival současného umění, dříve známý jako Fotofestival Uničov.

participující: Dominika Dobiášová, Hana Drštičková, Patrik Fica, Markéta Filipová, Pavel Hála, Sára Chalupová, Tereza Kabůrková, Adam Kenski, Aleš Kořínek, Lucie Kramářová, Markéta Lisá, Sabína Muráňová, Tereza Nováková, Anna Organova, Vojtěch Plhák, Luisa Prokopová, Eva Rotreklová, Matyáš Slabý, Adam Smrekovský, Šimon Sýkora, Alexandra Štoplová, Magdalena Turzová, Barbora Vovsová 

🍃 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 🍃

ČTVRTEK 14. 7.

𝟮𝟬𝗵 Setkání studentů – Ateliér aplikované fotografie FUD UJEP a Ateliér reklamní fotografie UTB ve Zlíně | Hospůdka U Bílého beránka, Masarykovo nám.

PÁTEK 15. 7.

𝟭𝟳𝗵 Start pátečních vernisáží na Masarykově nám. dům č. 25:

– Tereza Kabůrková: 𝑍𝑎́𝑡𝑖𝑠̌𝑖́ 𝑎 𝑛𝑒𝑏𝑒

– Adam Kencki: 𝑀𝑖́𝑠𝑡𝑒𝑐̌𝑘𝑜

Procházka kolem instalací ve veřejném prostoru

– – Hana Drštičková: (𝑁𝑒)𝑘𝑜𝑛𝑖́𝑐̌𝑘𝑦 (𝑛𝑒)𝑙𝑖𝑑𝑖́ 𝑣 (𝑛𝑒)𝑝𝑟̌𝑖́𝑟𝑜𝑑𝑒̌ (𝑓𝑒𝑎𝑡. 𝐸𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑐̌𝑎𝑠𝑖́) (výloha kavárny Naproti, Masarykovo nám.)

– Sabína Muráňová: 𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠 (hradby u Vodní branky)

– Patrik Fica: 𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟’𝑠 𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 (billboard, Mohelnická 844)

𝟭𝟵𝗵 vernisáže výstav v Městském klubu:

– Luisa Prokopová: 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑉𝑜𝑖𝑑

– Lucie Kramářová: 𝑉𝑢̊𝑛𝑒̌ 𝑠𝑚𝑟𝑘𝑢 𝑎 𝑡𝑟̌𝑖́𝑠𝑘𝑎 𝑣 𝑧𝑎𝑑𝑘𝑢

– Alexandra Štoplová: 𝑁𝑎 𝑗𝑖ℎ 𝑜𝑑 𝐸𝑑𝑒𝑛𝑢

– Ateliér aplikované fotografie FUD UJEP: 𝐼𝐷𝐸𝐴 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐶𝐸, 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐶𝐸 𝐼𝐷𝐸𝐽𝐼́

– Sára Chalupová: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐

– Anna Organova: 𝑇𝑦𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑟𝑜ℎ𝑙𝑖́𝑘𝑢

– Matyáš Slabý: 𝑁𝑎́𝑘𝑢𝑝

Povernisážové pivo v Hospůdce U Bílého beránka, Masarykovo nám.

SOBOTA 16. 7.

𝟭𝟬𝗵 komentovaná procházka

Půjdeme po výstavách, které měly vernisáže v pátek. Začátek na Masarykově nám. č. 25, poté kolem instalací ve veřejném prostoru až do Městského klubu.

𝟭𝟯𝗵 Start sobotních vernisáží v Galerie U Minoritů, Haškova 217

– Magdalena Turzová: 𝑀𝑖𝑛𝑑ℎ𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟

𝟭𝟰𝗵 prezentace v Muzeu vězeňství – Šatlavě

– Elsa Rauerová, Matěj Skalický: Photogether Gallery

– Tereza Nováková: Galerie Na Kalvárii

𝟭𝟱:𝟯𝟬 Vojtěch Plhák: 𝑆𝑜𝑏𝑜𝑡𝑛𝑖́ 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑𝑛𝑒 (fotbalové hřiště u tenisových kurtů na Nemocniční)

𝟭𝟲𝗵 Eva Rotreklová (zahrádka Na Nivách)

𝟭𝟳𝗵 Pavel Hála: 𝑂𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝐼 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟 (autobusová zastávka u hřbitova)

𝟭𝟴𝗵 Dominika Dobiášová, Markéta Filipová, Aleš Kořínek, Markéta Lisá, Barbora Vovsová (radniční věž, Masarykovo nám.)

𝟭𝟵𝗵 Adam Smrekovský, Šimon Sýkora (Masarykovo nám. 25)

𝟮𝟬𝗵 Povernisážové pivo v městském parku na kolibě (Restaurace na Střelnici)

Tomáš Mohr: live/DJ set

Projekce filmů při stmívání:

– Hana Drštičková: 𝐸𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑐̌𝑎𝑠𝑖́

– 𝐽𝐴𝑁𝐺 (27 min) režisér: Josef Švejda

NEDĚLE 17. 7.

𝟭𝟰𝗵 komentovaná procházka po výstavách. Začátek na Masarykově nám. 25

🎟 VSTUPNÉ 🎟 dobrovolné