Filip Dvořák a Martin Kolarov v site-specific výstavě vytvořené pro Galerii Ferdinanda Baumanna opět pracují s pro ně typickou silnou symbolikou a akcentací přírodně romantické příběhové linie. V uměle sestavené větvi, která je jejich společným dílem můžeme spatřovat odlesk dávných vztahů literátů, kteří si mezi sebou vyměňovali dopisy plné duševních pohnutí a myšlenek o své práci. Kolarov a Dvořák si však mezi sebou pomocí pošty neposílají slova, ale přírodniny nalezené v lesích nacházejících se v místech, v nichž žijí.

 

kurátorka: Klára Vavříková