Filip Nádvorník (*1995), absolvent ateliéru Kresba na Fakultě umění v Ostravě, malíř a zástupce lokální umělecké scény v Jeseníku na výstavě Země zaslíbená představí malby s přesahem do uměleckého objektu, které zachycují autora v jeho nejpřirozenějších polohách – jako farmáře, malíře a řemeslníka. Jsou jakýmsi deníkem pracujícího člověka, jehož role se vzájemně prolínají a ovlivňují a také výpovědí o životních hodnotách mladého muže usilujícího o soběstačnost. Dominantou výstavy bude hrázděná konstrukce odkazující k zájmu o architekturu, DIY estetiku a historii osidlování pohraničí.