Nadace Hermit a Centrum pro Metamedia Plasy fungovaly mezi lety 1992–1999 v barokním cisterciáckém klášteře v Plasích. Osm ročníků mezioborových sympozií a festivalů si kladlo za cíl přispět k napojení aktuálního československého umění do tehdejšího západo- i východoevropského uměleckého kontextu.

 

Rozsáhlý archiv, který Muzeum umění Olomouc přijalo před třemi lety, obsahuje publikace, texty, fotografie, zvukové nahrávky a videa dokumentující povahu a průběh akcí Hermit a odkazy na paralelní aktivity v Evropě. Dokumentační část výstavy bude doplněna o site-specific realizace umělců, kteří se buď akcí přímo účastnili, nebo by v tehdejším kontextu jistě dobře obstáli.