Interaktivní projekce Améba reaguje na nešťastnou událost, jež se stala počátkem 60. let ve spojitosti s veřejnými bazény v Ústí nad Labem. Pravděpodobně po pravidelných návštěvách plaveckých kurzů v lázních Dr. Vrbenského na Střekově v letech 1962–1965 zemřelo šestnáct lidí na zánět mozkových blan. Jako příčinu epidemiologové a mikrobiologové po několika letech výzkumu uvedli výskyt patogenních měňavek (améb) ve vodě.

 

V reakci na příběh spojený s ústeckou epidemií, jež se zároveň stal impulsem k celosvětovému intenzivnímu výzkumu nové skupiny potenciálních patogenů, vznikla venkovní projekce s herními prvky. Divák je vtažen do herního prostoru vodní hladiny, kde se k němu po delším postávání přibližují parazitologické bakterie a na základě své interakce plní úkol vyhnat améby z vody ven. Hráči a hráčky se mohou ponořit do pomyslného snu představ a zamyslet se nad tím, jak nám současný svět odhaluje to, že hry neslouží na to, aby nám dávaly co chceme, ale aby změnily to, po čem a jak toužíme. Venkovní projekce bude probíhat každý den v 18:00–24:00 hodin před vstupem do budovy Veřejného sálu Hraničář. 

  

Klára Vlachová a Natálie Portíková studují v Ateliéru designu a digitálních technologií na pražské UMPRUM, Atelier Not Found.

 

Veřejný sál Hraničář a Statutární město Ústí nad Labem se společně podílí na připomenutí a oživení bohaté ústecké historie a dnes již zapomenutých míst. Akce je součástí projektu Forget Heritage, jehož cílem je prohlubovat identitu měst ve střední Evropě, připomínat jejich unikátní minulost a navazovat spolupráci s dalšími partnerskými městy. Více o projektu zde.