Potok, který není vidět. Teče pod našima nohama, v místech, kde o něm už málokdo ví. Dříve si razil cestu centrem města. Postupně se začal zatrubňovat. K zatrubnění největšího úseku došlo po odstřelu domů v Masarykově ulici – nedaleko Hraničáře. Aktuálně se do tunelu potok dostává před fotbalovým stadionem. Za Městskými lázněmi potok opět vytéká na povrch, aby se po několika desítkách metrů dostal kanálem pod budovu Spolchemie a následuje další, tentokrát již pouze 300m tunel pod železniční stanicí Ústí nad Labem západ. Za tímto tunelem Klíšský potok končí a vlévá se zleva do Bíliny. Tuto trasu prozkoumala dvojice Jan Glín a Alexandra Šliková. Díky nim se tak můžete podívat na cestu Klíšského potoka. Dolů. Pod povrch. Setkali se se skrytými útrobami města zahalenými do tmy a mokra, ale také s podzemní kolonií spících pavouků.

  

Jan Glín se věnuje volnému umění, vlakovým dobrodružstvím a tuláctví. Alexandra Šliková se zabývá grafickým designem, autorskou textilní tvorbou a již několikrát spolupracovala na podobě časopisu Hraničář. Autoři aktuálně žijí a tvoří v Ústí nad Labem. Společně stojí za knihou Riding The Beast of Europe, která v loňském roce vyhrála třetí ročník soutěže Book in Progress.

   

Akce je součástí projektu Forget Heritage, jehož cílem je prohlubovat identitu měst ve střední Evropě, připomínat jejich unikátní minulost a navazovat spolupráci s dalšími partnerskými městy. Venkovní projekce bude probíhat každý den mezi 21:00–24:00 před vstupem do budovy Veřejného sálu Hraničář.