Dějiny 20. století viděné prostřednictvím fotografických knih dokážou uchvátit a fascinovat. Utopické vize budoucnosti, avantgardní snění, snahy o modernizaci nebo obyčejné záblesky každodenního života se v nich mísí s propagandou, líčením válečného traumatu a záznamem existenčních těžkostí v důsledku společenských změn. To vše ukáže návštěvníkům Muzea moderního umění výstava Fotoblok. Střední Evropa ve fotografických knihách, která do Olomouce doputuje z Krakova.

 

„Výstava představuje vůbec poprvé v tak širokém záběru a ve více než stoleté perspektivě ty nejdůležitější a nejzajímavější fotoknihy z naší části kontinentu,“ říká kurátorka sbírky fotografie Štěpánka Bieleszová.

 

„Po celé 20. století doprovázely fotografické knihy, fotoalba a prospekty bouřlivé dějiny tohoto regionu. Teprve posledních dvacet let však fotoknihy budí také živý zájem odborníků a jejich fenomén je už znám nejen kritikům, ale pronikají také do výstavních projektů. Ačkoli se už objevily na mnoha výstavách, dosud tuto problematiku nikdo nepojal komplexně v kontextu střední Evropy.“

 

Fotoknihy z 8 zemí

Polská výstava je prvním pokusem průřezově a kriticky nahlédnout bouřlivou historii střední Evropy přes umělecké a propagandistické fotopublikace. Představí se na ní více než sto fotoknih z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska, které názorně ilustrují, jak fotografie zrcadlila procesy utváření nových identit mladých středoevropských států a jak ovlivňovala jejich image, ideologii, snahy o modernizaci a představy o budoucnosti. Široká mezinárodní perspektiva dovoluje sledovat společný osud, který sdíleli obyvatelé této části Evropy.

 

„Knihy, které na výstavě ukazujeme, vyprávějí skrze fotografii o dějinách regionu, ale samy o sobě jsou také dokumenty měnících se společenských poměrů, politických vizí a závazků, které fotografie a umění měly. Výstava se obrací i do současnosti, klade otázky po naší identitě a budoucnosti této části Evropy,“ vysvětlují Łukasz Gorczyca a Adam Mazur, iniciátoři výzkumného projektu věnovaného fotoknihám a zároveň spolukurátoři výstavy. 

 

Fotografické knihy představují dosud ne zcela objevený fenomén, jenž zaujme všechny, kdo se zajímají o fotografii, grafický design, dějiny, politiku či umění. Na jedné straně jsou to alba nejvýznačnějších mistrů objektivu – Čecha Františka Drtikola, jednoho ze světově nejznámějších polských autorů Edwarda Hartwiga nebo vynikající fotografky rumunského původu Hedy Löfflerové. Na straně druhé stojí znepokojivé kolekce fotografií dokumentujících rozhodující momenty dějin jednotlivých národů nebo společenství. Dohromady tvoří souvislé, inspirativní a obohacující vyprávění o mozaice dějin a současnosti střední Evropy.

 

Příběhová linka výstavy má šest kapitol. Provází návštěvníky 20. stoletím od chvíle, kdy se poprvé objevily knihy ilustrované fotografiemi a vydávané v masovém nákladu, přes období obnovy a vzniku nových států, společenské a sociální procesy šedesátých a sedmdesátých let 20. století až po současnost a období transformace jak kulturní a politické, tak především technologické. 

 

FOTOBLOK Střední Evropa ve fotografických knihách

Koncepce výstavy: Łukasz Gorczyca, Adam Mazur

Kurátoři: Łukasz Gorczyca, Adam Mazur, Natalia Żak

Výzkumný tým: Arnis Balčus, Vladimír Birgus, Adriana Dumitran, Eve Kiiler, Bohunka Koklesová, Claudia Küssel, Agnė Narušytė, Tomáš Pospěch, Peter Puklus, Wojciech Wilczyk

Koordinace: Štěpánka Bieleszová, Karolina Wójcik

Grafický design: Kuba Sowiński, Vladimír Vaca

Prostorové řešení: Adam Mazur, Michal Soukup

Instalace: Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář

Propagace: Tomáš Kasal, Lukáš Horák

Překlad: Zuzana Henešová, Jan Jeništa