Fotograf Pavel Paul (*1936) byl zaměstnán na Akademii výtvarných umění mezi lety 1959–2000. Během svého čtyřicetiletého působení na škole vytvořil několik desítek tisíc snímků. Podařilo se mu zdokumentovat oficiální i neformální momenty stejně jako historické i každodenní události Akademie. Celý archiv byl dlouhá léta považován za zničený. Od momentu jeho nalezení v roce 2019 bylo zrestaurováno, zdigitalizováno a identifikováno více jak 12 000 negativů. Prostřednictvím malého zlomku fotografií, které nebyly dosud nikde publikovány ani prezentovány, se bude výstava snažit lineárně odvyprávět příběh nejstarší umělecké školy u nás.