František Gross (1909–1985) patřil k našim nejvýraznějším malířským osobnostem 20. století. Vystudoval UMPRUM a v roce 1942 byl jedním z předních zakladatelů Skupiny 42. Byl to malíř s neomylným výtvarným citem a nevyčerpatelnou tvarovou fantazií. Malíř města. Na jeho obrazech tím městem byla Praha. Objevoval ji, nacházel nepovšimnutá místa, nové pohledy, periferii. Měl vrozenou vnímavost ke krajině, jakýkoliv výtvarný záznam otevřeného prostoru považoval za krajinu. Dovedl souběžně užít různých výtvarných prostředků v rozpětí od konkrétnosti k abstrakci. Měl schopnost umělecky podněcovat jako inspirující osobnost pro současníky, Skupinu 42 i mladší umělce, kteří k němu našli bezprostřední vztah.

 

kurátorka: Pavla Vaňková