Zveme na křest knihy František Kalivoda (1913–1971). Vize a návraty modernismu. Na Františka Kalivodu zavzpomíná Milan Uhde, hudební doprovod obstarají Jakub Smekal, Tomáš Smekal a Karolína Bínová.

 

Publikace usiluje o vykreslení nepříliš známé osobnosti architekta Františka Kalivody (1913–1971) v mnohem výraznějších a obsažnějších konturách, než tomu bylo doposud. „KALI“ (zkrácená verze příjmení byla často užívána v osobních a písemných kontaktech mezi jeho českými i zahraničními přáteli a kolegy) zcela zásadně a osobitě ovlivnil řadu tvůrčích uměleckých a výtvarných oborů. Byl jednou z nejvýraznějších postav brněnského intelektuálního milieu 30. až počátku 70. let minulého století. To, co dnes známe pod pojmem kulturní management, využíval ve své praxi již před válkou. Byl znám jako neobyčejně invenční publicista, propagátor nových myšlenek a směrů. Organizoval kulturní a společenské dění, které svým významem přesahovalo region rodného Brna. Kniha v česko-anglické mutaci (624 stran a 760 obrazových příloh) zpracovává osobnost architekta Kalivody v širokém spektru.

 

Publikace není a ani nemohla být koncipována jako vyčerpávající monografie. Autoři knihy se nicméně snažili v rámci stávajících možností podat všestranný a celistvý pohled na jeho profesní dílo i životní osudy. K tomuto průzkumu dopomohla také výjimečně zachovalá a téměř celistvá architektova pozůstalost uložená v Muzeu města Brna, včetně jeho rozsáhlé korespondence s významnými osobnostmi z celé Evropy, nabízející jedinečný vhled do fungování rozvětvené sítě evropského modernismu meziválečného období.

 

Více informací zde.