Kolokvium k výstavě František Vrána – nábytek, interiéry, volná tvorba v Domě umění města Brna (9. 12. 2015 – 7. 2. 2016)

Architekt František Vrána pohledem přátel, spolupracovníků z Vývoje nábytkářského průmyslu, kolegů – pedagogů ze Střední školy umění a designu a Mendelovy univerzity v Brně i bývalých studentů. Setkání s přednáškami i osobními vzpomínkami.

Program:
• PhDr. Dagmar Koudelková: Úvodem
• Ing. Milan Vrbík, Ing. Viktor Sinajský: František Vrána inspirující
• prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.: „Vrána k vráně …“
• PhDr. Iloš Crhonek: Osobní vzpomínka
• Ing. arch. Jiří Mikšík: O architektovi
• PhDr. Jiří Cicvárek: O milém a znalém člověku
• PhDr. Dagmar Koudelková: František Vrána – osobnost českého nábytku 20. století
• Ing. Helena Prokopová: Přátelská vzpomínka na kolegu Františka Vránu
• doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.: František Vrána jako kolega architekt
• Ing. arch. Mojmír Stupňánek: O spolupráci
• Ing. arch. Petr Coufal: František Vrána a brněnská ŠUŘKA
• Ing. Milan Šimek, Ph.D.: František Vrána – otevřená mysl s nadhledem
• Ing. Jiří Tauber, Ph.D.: Jak pan architekt ovlivnil můj život…

Vstupné 20 Kč (středa)