Jak inspiruje literatura současné umělce k vlastní tvorbě? Jak se jazyk a text dostává do jejich díla a které jiné umělecké žánry je baví propojovat? Jak se změnil jejich pohled na Kafkovo dílo v průběhu let?

  

Práce více než třiceti mezinárodně uznávaných umělců ve výstavě KAFKAesque ukazují, že Kafkovo dílo se svými odkazy na existenciální strachy a osobní úzkosti je pro naši dobu vysoce relevantní. O svém vztahu k dílu Franze Kafky budou s kurátorem výstavy Otto M. Urbanem na palubě vzducholodi Gulliver diskutovat vystavující umělci Jan van Oost a Alexander Tinei.