Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Free Martin Zetová, kterou vás provedou autor Martin Zet a kurátor Václav Hájek.

 

Martin Zet se věnuje setrvale ustáleným významům událostí a věcí, jež jako společenské mechanismy relativizují náš kladný vztah ke světu. Podrobuje významové analýze ruskou válku a symbol protiatomového znaku, včetně jeho vazeb k materiálu, z něhož je vyroben jakožto předmět. Pozastavuje se nad tím, že v ruštině znamená slovo mir zároveň svět, takže Mir miru = Mír světu je navýsost paradoxním a ironickým vyjádřením války, kterou Rusové v současnosti vedou.