Skupinová výstava Frejm baj frejm představí práce dvanácti autorů ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Mexika, kteří ve své tvorbě používají animaci. Zahrnují rozmanité transformace technických a narativních postupů animovaného filmu do výtvarných médií. V „intermediálním rozhraní“ kombinují klasické výtvarné techniky s novými médii: za použití malby, kresby, prostorových modelů apod. využívají strategie videoartu a multimediálniho umění. Způsob instalace v prostoru galerie narušuje lineárnost audiovizuálního díla cyklickým opakováním, vícekánálovou projekcí, potlačením narace. Animace tvoří jeden z více prvků prostorové instalace nebo je nahrazena jiným médiem, které používá typické animační postupy, jako například sérii kreseb identického objektu v pravidelném časovém intervalu. Součástí výstavy jsou také interaktivní díla, ve kterých divák dává do pohybu zdánlivě statické obrázky a stává se iniciátorem „kouzla jejich oživení“.

Kurátorská koncepce: Daniela Krajčová