Zveme na slavnostní odhalení ocelového objektu Kokon autora Gabriela Bardona ve veřejném prostoru parku před Industrou. Těšit se můžete na krátkometrážní videa z celého procesu vzniku díla, autor bude pro Vás po celou dobu k dispozici a rád Vám osvětlí své další myšlenky včetně aktuální umělecké tvorby.

 

Ocelový objekt s názvem Kokon je bytostným příkladem proměny. Odkazuje na její důležitost v různých oblastech našeho bytí, lidského myšlení a vnímání světa okolo nás. Propletené ocelové pruty jsou metaforickým znázorněním onoho cyklení, neustále se měnící situace a možné předzvěsti našeho vývoje. Připomíná nám tak důležitost proměny jako takové, pomíjivost minulosti a její přeměnu v něco nového. Celý koncept, idea, materiálové i prostorové pojetí objektu vedou diváka k vnímání Kokonu jako k site-specific objektu, jehož významové vrstvy se opírají o historický kontext lokality Nové Zbrojovky, její proměnu a novou budoucnost.

 

Gabriel Bardon je rezidentem v ateliérech Industra Labs, aktivně pracuje s geniem loci transformující se lokality, kterou fyzicky recykluje a poukazuje tím tak na její udržitelnost.

 

Akce je součástí festivalu Brno Art Week.