Historie Galerie 4 se začala psát v roce 1985, kdy byla založena při Okresním kulturním středisku. Dnes je nejstarší stálou fotografickou galerií v České republice.
 
První sídlo galerie bylo vytvořeno rekonstrukcí podloubí a přilehlých prostor v Kamenné ulici č. p. 2. Architektonická členitost nabízela čtyři výstavní prostory. Kapacita dohromady s rostoucím kulturním významem Galerie 4 začala být postupně nedostatečná. Pro zúročení přesahu galerie z regionální úrovně na mezinárodní, byl navržen a později realizován program Art Centrum Galerie 4, spjatý s pětipodlažním barokním objektem v památkové rezervaci města Chebu.
 
V červnu roku 2014, byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Špejcharu na Františkánském náměstí 30/1 v Chebu, za účelem vytvoření nového Art Centra pro Galerii 4. Rekonstrukci národní kulturní památky financoval Karlovarský kraj. Barokní sýpka tak získává novou společenskou funkci a byla zpřístupněna dne 4. prosince 2015 veřejnosti. Větší prostorové zázemí galerie, na celkové ploše 665 m², umožňuje rozvíjení výstavní, kulturní i vzdělávací nabídky. Vznikly tak podmínky pro existenci kulturního těžiště více než jednoho euroregionu.

 

Instituce není omezena pouze na výstavní činnosti, ale je rovněž pořadatelem kulturně-společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost, děti a mládež. Sbírky jsou koncipovány jako studijní a dokumentační. Sbírkotvorná činnost je zaměřena především na českou a zahraniční fotografickou tvorbu od 50. let minulého století do současnosti. Kromě již zmíněného se galerie věnuje metodické činnosti, orientované na širokou i odbornou veřejnost. Z teoretické roviny lze uvést například publikační činnost, provoz knihovny a archivu, pořádání seminářů a přednášek. Praktická rovina zahrnuje workshopy a sympozia. Pro zlepšení komfortu návštěvníka byl vybudován klub s galerijní kavárnou a čítárnou, zde se koná i většina kulturních akcí včetně menších a krátkodobých výstav.