Kulturní spolek Oblast vyhlašuje výzvu k podání uměleckých výstavních projektů, určených k realizaci v prostorách židovského hřbitova v Telči v období od 26. 6. do 28. 8. 2021.

 

Každý z vybraných autorů (či kolektivu autorů) bude mít k dispozici 1 týden.

Vzhledem k charakteru místa zvažte předem vhodnost vystavovaných děl.

 

Náležitosti k podání návrhu:

A) jméno a kontakt

B) název, popis a obrazová dokumentace projektu

C) odkaz na portfolio

D) uvedení vyhovujících termínů:

26. 6. − 2. 7.

3. 7. − 9. 7.

10. 7. − 16. 7.

17. 7. − 23. 7.

24. 7. − 30. 7.

31. 7. − 6. 8.

7. 8. − 13. 8.

14. 8. − 20. 8.

21. 8. − 28. 8.

 

Podmínky:

A) vlastní dohled nad výstavou

B) vlastní doprava, instalace a deinstalace

C) vlastní finanční krytí projektu

 

Nabízíme nestandardní pobyt v galerii s ateliérem, včetně ubytování v zázemí objektu. A to bez elektřiny i bez wi-fi. Více informací na www.oblast.org

 

Návrhy posílejte na adresu: oblast@post.cz 

Uzávěrka pro podání je 25. dubna 2021.