Galerie Chodovská tvrz přichází nově se změnou programové koncepce. Cílem je postupně proměnit uměleckou instituci regionálního typu na galerii s celostátním renomé, symbolicky prolnout historii se současností, periferii s centrem, současné umění s každodenním životem. Důraz je kladen především na výstavní a galerijní aktivity, a to i v jejich sociálních rolích. 

 

Určujícím faktorem nové výstavní dramaturgie je orientace na současnou malbu a její přesahy v souvislostech s aktuálními kritickými tendencemi oboru. Jednotlivé výstavní projekty včetně doprovodného programu budou netradičním způsobem představovat témata a osobnosti celostátního i mezinárodního významu. Zároveň lokace a architektonické kontexty budovy a okolí otevírají další programovou linii, která se zabývá urbanizací a veřejným prostorem ve vztahu k umění, designu a architektuře.

 

Chodovská tvrz by se měla stát místem ojedinělým a autentickým, kde se dá umění nejen vidět, ale především zažít.