V současné 52. sezóně opět spolupracujeme se studenty Kurátorských studií na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavy svým výrazem doprovází premiérový titul, vernisáže těsně předchází divadelním premiérám.

 

Cyklus čtyř výstav je úzce spjat s aktuálními premiérovými inscenacemi divadelní sezony Činoherního studia. Vystavovaná díla pocházejí z archivu autorů či vznikají přímo pro konkrétní výstavu. Umělci ve svých dílech tvůrčím způsobem reagují na motivy a sdělení divadelních her, pracují se specifickým prostorem galerie a proměňují jeho atmosféru.