Galerie D9 byla vytvořena jako otevřená platforma pro komunikaci rozdílných formálních i obsahových přístupů jak ve výtvarné tvorbě, tak i v jejím vnímání. Jako funkční pomůcka pro animace si galerie klade za úkol prezentovat široké spektrum uměleckých poloh a forem, s nimiž se studenti v praxi budou setkávat. A to i forem okrajových, na nichž si studenti ověří flexibilitu vnímání, různé stupně a limity zprostředkování zážitku uměleckého díla.

 

Výstavní koncept je řešen tak, aby přitahoval pozornost nejen studentů naší univerzity, ale i kulturní veřejnosti. Přínosem galerie pro katedru výtvarné výchovy je nejen rozšíření možností v rámci teoretické výuky, ale i příležitost detailního seznámení s reálným uměleckým dílem a přímé poměření praktických výstupů.

 

Vedle ambicióznějších kurátorských projektů a zavedených autorů výstavní koncepce počítá i se semestrálními a diplomovými pracemi studentů, jak je standardem ve vzdělávacích institutech, jakými katedry výtvarné výchovy jsou.