Fasáda je název mimořádného výstavního prostoru, jenž vznikl za cílem propagace současného českého umění a oživení nejen výbuchem poškozené fasády domu v Divadelní ulici. Hlavními myšlenkami galerie je podpora generační i genderové diverzity, pestrost výběru umělců a různorodost použitých výtvarných technik.

Výstavní program, jenž se obměňuje dvakrát ročně, se věnuje převážně apolitickým tématům.