Výstavní síň ÚMCH za více než třicet let své působnosti představila veřejnosti řadu českých i zahraničních autorů a zařadila se tak svou tradicí k významným pražským galeriím.
První výstavy byly zde uspořádány v roce 1972. Svobodná atmosféra na akademické půdě přitahovala autory a tak význam výstav rychle vzrůstal. Ukázalo se, že jistá nezávislost Akademie věd umožňovala vystavovat i autorům, kteří kvůli svému nekonformnímu přístupu anebo politické nepohodlnosti, vystavovat jinde nemohli. V době normalizace zde vystavovali Adriena Šimotová, Karel Nepraš, Karel Malich, Vladimír Boštík, Kurt Gebauer, Milan Knížák a mnozí další, jejichž díla jsou dnes přístupna v předních světových galeriích. V té době ohlas výstav v ÚMCH (“Makráči”, jak se ústav stal znám mezi výtvarníky) přesáhl hranice Československa.
Bariéry bránící svobodě vystavovat po roce 1989 zmizely a nová náplň výstavní činnosti byla nalezena ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Vůdčím duchem se stal Kurt Gebauer, vedoucí atelieru veškerého sochařství. Rokem 1995 byla zahájena série výstav studentů a absolventů VŠUP a AVU v Praze. Rozvinula se spolupráce s mladými talenty pohybujícími se na dnešní výtvarné scéně. V posledních třech letech převzala zodpovědnost za výstavy Dagmar Šubrtová, absolventka VŠUP. Připravuje výstavní program s cílem nahlédnout do svobodného umění současných mladých umělců. Oživení výstavní činnosti v poslední době zlákalo řadu zajímavých autorů k významným výstavám a projektům, které se zde každý měsíc prezentují.

zdroj: www.imc.cas.cz/cz/umch/vystava.htm