Nynější prostor Galerie Pitevna je zasvěcen prezentaci současného výtvarného umění od roku 2011, kdy ve spolupráci s Archivem MU rozšířil řadu výstavních prostor Masarykovy univerzity. Po kompletní rekonstrukci byla galerie na podzim roku 2016 znovuotevřena pod současným názvem, který odkazuje k původnímu účelu místa situovaného v suterénu Lékařské fakulty MU. Výstavní plán galerie je v kurátorské kompetenci Petra Kamenického z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.