Výstavní prostor Archivu MU. Kurátorem je Petr Kamenický.