Galerie SPZ je nezávislý prostor zaměřený na prezentaci současného umění, především
na začínající či etablované umělce střední generace. Projekt vznikl jako společná
kurátorská iniciativa Lukáše Machalického a Roberta Šalandy. Pro dramaturgii
Galerie SPZ je určující experiment a umělecká konfrontace. Vystavovaný autor si
vybírá svého hosta.
 
Kromě celoročního programu je připraven kurátorský okruh, který využívá vlajkového
stožáru nad osou galerie. Pro rok 2011 je kurátorem tohoto projektu Robert Jansa.
Každé tři měsíce vybírá autora, který se bude prezentovat na velkoformátové vlajce
nad vstupem galerie.