Galerie UM, dříve Galerie VŠUP, byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz.

 

Výstavní program Galerie UM je záměrně koncipován tak, aby vedle prezentace prací mladých umělců byl dán prostor také zavedeným umělcům, pedagogům a dalším profesionálním umělcům. Díky tomu se Galerie UM stává otevřeným výstavním prostorem, na jehož půdě se mohou setkávat, konfrontovat a vzájemně obohacovat různé generace umělců. Výstavní činnost ve školní galerii zachovává stávající poměr mezi historicky zaměřenými projekty a výstavami současného umění, a rovněž odráží mezioborové zaměření školy na výstavy volného a užitého umění.