Villa Pellé je prostorem, který se soustředí a zprostředkovává svým návštěvníků projekty, kde si své najdou nejen dospělí a senioři, ale i mládež a děti. Pojetí výstav vzniká na základě dlouhodobé spolupráce s mnoha významnými současnými kurátory, kteří participují i na následném doprovodném programu. V průběhu dosavadní výstavní činnosti se takto postavená dramaturgická cesta i rozložení výstav do prostoru „Galerie“ a „Malé galerie“ ukázala jako přínosná. Galerie se soustředí na médium kresby, grafiky a ilustraci, avšak v tomto výběru nechce být strikní, proto nabízí prostor mnoha dalším zajímavým umělcům s přesahy k médiu ilustrace. Každoročně se ve výstavním plánu snaží představit jednu „legendu“ ilustrace, projekt „alternativního“ typu a výstavu mladé až střední nastupující generace.

 

Konzervativnější charakter výstavního plánu souvisí s prostorovými možnostmi budovy, ale zároveň se vždy snaží překročit klasické pojetí instalace s ohledem na každou výstavu. Spíše se podobá platformě kunsthalle než klasickému galerijnímu pojetí. Podstatou koncepce je spolupráce s odborníky z oblastí kreativního průmyslu a důraz na fenomén ilustrace jako svébytného žánru. Takto úzce zaměřený odborný fokus dovoluje galerii věnovat se ve výstavách i souvisejícím tvůrčím přesahům jako je literatura, písmo, grafika, animace, a další. S nimi se pak pojí i jednotlivé doprovodné programy, které sice korespondují výstavním plánem, avšak obsahově tvoří netradiční tématickou nadstavbu.

 

Přínosem takovéhoto pojetí je prostor pro prezentaci komplexního badatelského postihnu daného tématu či autora a jeho hloubková analýza, přičemž důraz je také kladen na kontinuitu v činnosti. V roce 2019 se nadále soustředí se na tuto linii s koncepčními přesahy, na prezentaci výjimečných osobností a jejich tvorby. Pelléova vila je tedy, jednoznačně rušným uměleckým místem, vlídným i klidným zároveň, což umožňují její mimořádné dispozice representativní neorenesanční vily se zahradou.