Villa Pellé je multifunkční prostor, ve kterém se pořádají výstavy moderního a současného umění, koncerty, divadelní představení; nabízíme jazykové a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství apod., včetně příjemného posezení ve zdejší kavárně.